OUR WORKS

Sample Solutions

Shell

“Optimized delivery and competitive cost advantage ”

The Case study

A retail store chain which has become serviced through select grocers and dealers in different provinces in Turkey Shell fuel station is located. It offers approximately 1300 barcode products in 11 different categories to its customers in nearly 400 companies located in different provinces of Turkey.. Dry, cold and dull products supplied from hundreds of different suppliers need to be supplied, stored, stock tracking, handling, distribution, collection of returns and delivered to the points in a complete timely manner and with a single shipment vehicle.

The solution

'Kürenet' a special web interface software allowing for online data sharing, daily requirement prognosis has been devised between Shell and Küresel. The program also allows for warehouse stock control, individual orders and on-line order monitoring. The purchasing process, automatic replenishment of stocks, the online oder organization, the interface system editing all contribute to B2B worksystem order, and the supply chain is thus organized effectively, within schedule through a single invoice and a single supplier.

Purchase, automatic inventory renewal, order creation with the program, writing interfaces to B2B order module all points have been decoded and the supply chain operation has started to be carried out in a timely and complete manner with one interlocutor, one supplier and one invoice.

The result

All the stock and procurement management of the SHELL Select Stores have been carried out through a single operation center. The elimination of multiple suppliers, and the collection of all goods under one roof resulted in minimizing mistakes and maximizing the control of the entire system: All the inventory positions are now simultaneously followed, and the out of stock items concurrently ordered thus preventing last minute procurement crisis. Kürenet has proven to be highly effective in short, mid- and long term operations it proved to compensate on time, effort, personnel, workforce, damage and returns. The transport of a variety goods with a single vehicle and a single invoice allows for internal reporting thus allowing SHELL to use the database for the development of new projects

Customer Reviews

“Kuresel Tedarik has provided our shops with operational agility, the ability to distribute widely, procurement and stock solutions; the ability to offer our clients high quality products within a sustainable frame. Through our long standing collaboration they have been an important supply chain and an end to end solution partner.”

Dream

“A LA CARTE Çözümler”

Durum

Restoran, cafe gibi premium segmentte hizmet veren ve bünyesinde elliye yakın üst düzey işletmeye sahip olan Dream grup çok sayıda tedarikçi ve ürün çeşidiyle çalışmaktadır. Ağırlıklı olarak Profesyonel ürün gruplarıyla çok farklı damak zevklerinden oluşan dünya mutfaklarının örneklerini sunan grubun zincir ve noktalarına zamanında, eksiksiz ve farklı ısı rejimlerinde yapılması gereken dağıtımın önemi son derece büyüktür. İthal ve yerli ürünlerden oluşan geniş hammadde ve ürün ihtiyacı satın alma, depolama, stok yönetimi ve tedarik zinciri açısından çok önemlidir. Son derece farklı tat, çeşit ve konseptlere sahip bu restoranlar için hizmetlerin 7/24 çözüm odaklı olarak devam etmesi gerekmektedir.

Çözüm

Çok farklı yapıda ürün gruplarının çok farklı tedarikçilerden temin edildiği sistem içerisinde ürünler farklı ısı rejimlerinde ve saklama koşullarında depolanarak, şube bazında ayrıştırılır ve tamamen dedike ısı rejimli araçlar ile sevk edilir. Ürün devir hızının yüksek olduğu ve farklı coğrafyalarda bulunan noktalar için sezonsallık göz önüne alınarak planlama oluşturulur, ilgili bölge depoları ve araç filosu kullanılarak zamanında, eksiksiz ve uygun teslimat yapılır.

Sonuç

Müşterimize son derece farklı ve geniş kapsamlı ürün çeşitliliği ile ilgili tek elden tedarik yapabilme fırsatı sağlanmıştır. Tek tedarikçiyle hareket ederek zaman, fokus ve maliyet tasarrufu elde edilmiş olup merkezi olarak nokta bazlı siparişler için kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Mal kabul saatleri son derece kısıtlı olan bu noktalar için zamanlı ve tek araçla teslimat yapılarak kaos ortadan kaldırılmış ve müessese rahatlatılmıştır.

Müşterimizin Yorumu

“Think of a news blog that's filled with content hourly on the day of going live. However, reviewers tend to be distracted by comprehensible content, say, a random text copied from a newspaper or the internet. The are likely to focus on the text, disregarding the layout and its elements. Besides, random text risks to be unintendedly humorous or offensive, an unacceptable risk in corporate environments.”

Mars - Cinemaximum

“Efektif teslimat verimliliği ve maksimum maliyet tasarrufu”

Durum

36 şehir, 107 sinema işletmesi ve 1.000 salon sayısı ile hizmet veren MARS CINEMA GROUP merkezi olarak karar verilmiş mamul, yarı mamul veya hammadde gereksinimi satın alma planlaması sürecinden şubeye teslim aşamasına kadar tek elden tedarik zincir hizmeti almak istemektedir. Farklı bölge ve illerde ki her şubeye aynı hizmet kalitesi beklenmekte ev operasyon sırasında hiçbir aksama olmaması istenmektedir.

Çözüm

Şube büyüklüğü ve miktar gereksiniminden kaynaklanan teslimat risklerinden bağımsız olarak düzenlenmiş sabit teslimat günleri, düşük maliyet ve kontrollü stok seviyesi ile çalışma hizmeti sunulmuştur. Teslimat zamanlaması, kapıya kadar teslimat, karma koli elleçleme ve ihtiyaçların gereksinime göre planlanması şubelerin iş yükü ve personel ihtiyacını azaltmıştır.

Satın alma, otomatik stok yenilemesi, programla sipariş oluşturma, ara yüzlerin yazılması ile B2B sipariş modülüne tüm noktalar geçirilmiştir.

Sonuç

Projeye özel fikir ve ihtiyaçlara zamanında, uygun çözümler sunarak müşteri memnuniyeti maksimum noktaya çıkartılmış ve tedarik zinciri sistemindeki tüm süreçler üstümüze alınarak noktaların sadece kendi işlerine odaklanması sağlanmıştır.

Müşterimizin Yorumu

“Think of a news blog that's filled with content hourly on the day of going live. However, reviewers tend to be distracted by comprehensible content, say, a random text copied from a newspaper or the internet. The are likely to focus on the text, disregarding the layout and its elements. Besides, random text risks to be unintendedly humorous or offensive, an unacceptable risk in corporate environments.”

Please subscribe to the e-Bulletin for future developments.